Norway: Together for a good working environment

Type: 
Case study
Country: 
Norge
Languages: 
English
Provider: 
EU OSHA

Beskrivelse

This series of short informative case studies looks at a range of policy level initiatives across Europe and beyond aiming to prevent and manage work-related MSDs. The studies focus on achievements, factors contributing to their success and challenges encountered, and transferability to other sectors and countries.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter
Forarbejdning og konservering af kød
Forarbejdning og konservering af fjerkrækød
Produktion af kød- og fjerkrækødprodukter
Institutionsophold med sygepleje
Farer: 
Ubekvemme arbejdsstillinger
Højt arbejdstempo
Kraftfulde bevægelser
Manuel håndtering af byrder
Psykosociale risici og stressrisici
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Statiske, stående arbejdsstillinger
Arbejder med eksisterende muskel- og skeletbesvær
Health effects: 
Rygsmerter eller -skader
Lidelser i overekstremiteterne
Lidelser i underekstremiteterne
Lidelser i nakke og skuldre
Prevention measures: 
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Tilpasninger/støtte til personer med kronisk muskel- og skeletbesvær (sygdom/smerter)
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Alle (ingen specifik gruppe)
Personer med muskel- og skeletbesvær
Purpose of the material: 
Uddannelse
Generelle oplysninger
Bevidstgørelse
Vejledning
Risikovurdering
Målgruppe: 
Arbejdsgivere
Ledere
Arbejdstagerrepræsentanter
Sikkerhedsansvarlige
Arbejdsmedicinsk læge
Priority area: 
Forebyggelse
Date of Publication / Year : 
2020