MSDs in the agriculture sector: from identifying the risks to adopting preventive measures

Type: 
Guides & Tools
Country: 
Italien
Languages: 
English
Provider: 
EU-OSHA

Beskrivelse

Farming involves a lot of repetitive work. Manual handling and lifting in particular can cause strain and awkward positions. Outdoor work and specificities of terrain make the design of agricultural machinery challenging. This discussion paper looks at the use of mechanisation to reduce the risk of musculoskeletal disorders, especially upper limb disorders, in the agricultural sector.

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
LANDBRUG, JAGT, SKOVBRUG OG FISKERI
Farer: 
Ubekvemme arbejdsstillinger
Højt arbejdstempo
Kraftfulde bevægelser
Manuel håndtering af byrder
Gentagne bevægelser/repetitivt arbejde
Statiske, stående arbejdsstillinger
Health effects: 
Rygsmerter eller -skader
Lidelser i overekstremiteterne
Prevention measures: 
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Medarbejderdeltagelse
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Minimere risikoen gennem organisatoriske foranstaltninger, f.eks. ved at reducere antallet af udsatte arbejdstagere, jobrotation
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Alle (ingen specifik gruppe)
Målgruppe: 
Alle (ingen specifik målgruppe)
Priority area: 
Forebyggelse
Date of Publication / Year : 
2020