Meat processing case study video

Type: 
Visual resources
Case study
Country: 
Irland
Languages: 
English
Provider: 
Health and safety autority

Beskrivelse

This video of a risk assesment case study shows a meat carcass being transferred manually from a truck to a weighing scales pior to processing operations.  It points out the risks and gives a solution for the problems showed. 

 

Access tool

Language of original language description: 
English

Other data

Sector / Industry covered: 
Forarbejdning og konservering af kød og produktion af kødprodukter
Farer: 
Manuel håndtering af byrder
Kraftfulde bevægelser
Ubekvemme arbejdsstillinger
Health effects: 
Muskel- og skeletbesvær - Ikke specificeret
Prevention measures: 
Eliminering af farer
Forbedring af individuelle arbejdsteknikker (f.eks. arbejdsstillinger i forbindelse med manuel håndtering)
Simple tip og foranstaltninger
Tekniske foranstaltninger, f.eks. ergonomisk udstyr
Worker groups covered (vulnerable groups etc.): 
Alle (ingen specifik gruppe)
Purpose of the material: 
Vejledning
Målgruppe: 
Alle (ingen specifik målgruppe)
Type af visuelt materiale: 
Film
Priority area: 
Forebyggelse
Date of Publication / Year : 
2011