Arbejdsmiljø og unge

Fokus på muskel- og skeletbesvær blandt børn og unge

Vidste du, at mange muskel- og knoglelidelser begynder i barndommen? Det er afgørende at tage fat på årsagerne og forebyggelsen fra en tidlig alder. En ny rapport fra EU-OSHA gør rede for risikofaktorer og understreger vigtigheden af sunde muskler og knogler som en integreret del af undervisningen. 

OSHVET-projektet: integration af arbejdsmiljø i erhvervsuddannelserne

At skabe bevidsthed om arbejdsmiljøets betydning på arbejdspladsen i begyndelsen af karrieren er afgørende for et bæredygtigt arbejdsliv. I et nyt webafsnit forklarer EU-OSHA, hvad agenturet gør for at udbrede information om arbejdsmiljø blandt lærere og studerende på erhvervsuddannelserne.

OSHVET-projektet skal nå ud til erhvervsskoler i EU, EFTA og tiltrædelseslandene med det formål at formidle praktisk information og materialer samt organisere aktiviteter og arrangementer.

OSHVET-projektet: Arbejdsmiljø på erhvervsuddannelsesområdet

Ud med budskaberne: europæiske og nationale ambassadører

Projektet sigter mod at opbygge et omfattende netværk ved hjælp af de eksisterende netværk, som består af EU-OSHA's nationale focal points og europæiske partnerorganisationer — den europæiske sammenslutning af erhvervsuddannelsesinstitutter (EVBB) og det europæiske forum for tekniske uddannelser og erhvervsuddannelser (EfVET).

I hvert land varetager OSHVET's ambassadører, som udnævnes af EVBB og EfVET, med støtte fra nationale focal points koordineringen og promoveringen af projekternes aktiviteter blandt deres netværk og nationale erhvervsuddannelsescentre. OSHVET's ambassadører rapporterer også til EU-OSHA om gennemførelsen af aktiviteter.

Projektet blev gennemført med succes på forsøgsbasis i 6 lande — Belgien, Tyskland, Nederlandene, Norge, Portugal og Spanien — inden det blev udrullet mere bredt.

Nationale OSHVET-initiativer

Der kan fås støtte til OSHVET-aktiviteter via EU-OSHA’s Focal Point Assistance Tool — FAST. Følgende eksempler illustrerer de forskellige former for initiativer, der koordineres af OSHVET's ambassadører og nationale focal points, og som gennemføres i forbindelse med projektet:

  • I Portugal blev der organiseret et arrangement og en videokonkurrence for at få folk til at bevæge sig og lave strækøvelser og derigennem forebygge muskel- og skeletbesvær.
  • I Nederlandene holder eksperter forelæsninger om sikkert arbejde med sund fornuft på erhvervsskoler rundt om i landet
  • I Belgien opmuntres der til at anvende værktøjer som OiRA og Napo for lærere gennem erhvervsuddannelsesnetværk, og der er planer om et projekt, der skal øge kendskabet til køreplanen for kræftfremkaldende stoffer.

Nyt om arbejdsmiljøet i hele Europa — fra OSHmail til dig

Hver måned sender vi en flersproget sammenfatning af onlinenyheder om sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen ud til tusindvis af abonnenter i Europa via vores e-nyhedsbrev, OSHmail.

En stor tak til alle vores abonnenter for deres tillid, deres stadige interesse for arbejdsmiljø og deres motivation til at samarbejde med os om at fremme sikrere og sundere arbejdspladser i Europa.

Har du ikke haft mulighed for at læse OSHmail, kan du se de seneste udgaver her.