ESENER-1Vælg et spørgsmål

 

 

* Gennemsnittet for Den Europæiske Union omfatter data vedrørende Kroatien, selv om dette land ikke var medlem af EU, da feltarbejdet med ESENER-1 fandt sted i 2009 (Kroatien tiltrådte EU den 1. juli 2013). Dets data er blevet medtaget af hensyn til sammenhængen med fremlæggelsen af ESENER-2-data. Det skal bemærkes, at medtagelsen af disse data kun har ringe indflydelse på EU-tallene sammenlignet med tallene i ESENER-1-publikationerne, som er baseret på EU-27.