Arbejdsmiljøstrategier

Konsolideringen og koordineringen af de nationale strategier er det første af de syv primære strategiske mål i EU-strategirammen for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2014-2020. I den forbindelse opfordrede Europa-Kommissionen medlemsstaterne til at revidere deres nationale strategier i tæt samarbejde med relevante interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter.

Ved hjælp af de "kontaktpunkter for de nationale strategier", som blev oprettet i henhold til den strategiske ramme, har EU-OSHA indsamlet oplysninger og udarbejdet en rapport om nationale strategier. Denne rapport omfatter på nuværende tidspunkt følgende 25 medlemsstaters nationale arbejdsmiljøstrategi: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Nye nationale arbejdsmiljøstrategier vil blive medtaget i rapporten løbende.