At arbejde med kemikalier på en sikker måde i et medicinalfirma
19/10/2018 Type: Casestudier 6 sider

At arbejde med kemikalier på en sikker måde i et medicinalfirma

Keywords:Kampagne 2018-2019

Dette casestudie beskriver en deltagerbaseret tilgang, som et medicinalfirma i Kroatien har valgt at anvende for at håndtere risici i forbindelse med farlige stoffer.

Firmaets arbejdsmiljøstrategi er mere vidtrækkende end EU-lovgivningen og den nationale lovgivning. Den indebærer, at risikovurderingen forbedres, farlige kemikalier udfases, når det er muligt, og at der træffes tekniske foranstaltninger for at begrænse eksponeringen. Da størstedelen af de ansatte er kvinder, lægges der særlig vægt på arbejdstagere, som er gravide eller ammer.

De vigtigste elementer i denne vellykkede strategi er uddannelse og bevidstgørelse samt inddragelse af alle medarbejdere i alle faser af udviklingen og gennemførelsen af nye sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med kemikalier.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne