Medarbejderdeltagelse med henblik på forebyggelse af muskel- og skeletbesvær ved montering af kedler

Keywords:

Dette casestudie fokuserer på de enkelte trin i en deltagerorienteret indsats for at reducere erhvervsrisikoen for kedelmontører, og på hvordan den blev indarbejdet i virksomhedens forebyggelseskultur.

Forskerne fra det nationale institut for arbejdsulykkesforsikring anvendte en innovativ metode, der kombinerede medarbejderfokusgrupper og fejltræsanalyse. Grundlæggende medvirkede medarbejderne ved bestemmelsen og prioriteringen af risici og ved udarbejdelsen af løsningsforslag. Da ledelsen gennemførte forslag til forbedring af udstyr, arbejdsstationslayout og monteringsprocedurer, reagerede arbejderne positivt.

Som følge heraf blev de mere bevidste og proaktive i spørgsmål, der vedrørte deres egen sikkerhed og sundhed.  

Download in: en | sk |

Yderligere publikationer om dette emne