Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser: Fakta og tal — Sammenfattende rapport om ti EU-medlemsstaters rapporter
12/03/2020 Type: Rapporter 80 sider

Arbejdsrelaterede muskel- og knoglelidelser: Fakta og tal — Sammenfattende rapport om ti EU-medlemsstaters rapporter

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær

Denne sammenfattende rapport er en del af et meget større projekt, "MSDs facts and figures overview: prevalence, costs and demographics of MSDs in Europe", som skal støtte politiske beslutningstagere på EU-plan og nationalt plan. Rapporten giver dem et nøjagtigt billede af forekomsten af og omkostningerne ved muskel- og knoglelidelser i Europa, idet den samler eksisterende data fra en række relevante og pålidelige officielle statistiske kilder. Rapporten skal supplere en oversigtsrapport, der er offentliggjort med samme titel og dækker EU som et hele: Work-related musculoskeletal disorders: prevalence, costs and demographics in the EU – Final report.

I erkendelse af de begrænsede datakilder i EU i relation til muskel- og knoglelidelser besluttede EU-OSHA at supplere og berige EU-resultaterne med nationale data og analyser. Denne sammenfattende rapport har til formål at samle nogle af disse data og oplysninger, der er offentliggjort i ti nationale rapporter om emnet (Danmark, Tyskland, Spanien, Frankrig, Italien, Ungarn, Nederlandene, Østrig, Finland og Sverige).

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne