Kvinder og den aldrende arbejdsstyrke: konsekvenser for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen – en forskningsgennemgang – sammendrag

Keywords:

Dette dokument er et sammendrag af hovedkonklusionerne fra undersøgelsen af samspillet mellem køn og alder i en arbejdsmiljømæssig sammenhæng. Her undersøges behovet for at vurdere aldersrelaterede forandringer i tilknytning til biologiske kønsforskelle – såsom overgangsalder, et område, hvor der mangler forskning – og sociale (samfundsskabte) kønsforskelle – herunder vertikal segregering (hierarkiske forskelle) og horisontal segregering (fremherskende i forskellige sektorer), som udsætter kvinder for andre risici end mænd. Disse forskelle gør sig gældende gennem et helt arbejdsliv, og det konkluderes, at både kønsforskelle og aldring bør indgå i risikovurderinger i en livscyklustilgang.

Downloadin: en