Det Forenede Kongerige: Strategien "Helping Great Britain work well" og håndtering af muskel- og skeletbesvær
19/03/2020 Type: Casestudier 10 sider

Det Forenede Kongerige: Strategien "Helping Great Britain work well" og håndtering af muskel- og skeletbesvær

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær, Employers

Der har været tegn på en gradvis lavere forekomst af muskel- og skeletbesvær i Det Forenede Kongerige gennem en periode på over 15 år. Det Forenede Kongerige har haft en lovramme for muskel- og skeletbesvær i næsten 40 år, og den politiske tilgang er at informere arbejdsgiverne og give dem redskaberne til selvstændigt at håndtere risiciene. Den strategi, der er under drøftelse, er den seneste af en række initiativer, der strækker sig 20 år tilbage.

Muskel- og skeletbesvær indgår i denne strategi som led i en sundhedsprioritetsplan og er integreret i sektorspecifikke planer og andre aktiviteter for på denne måde at undgå en opdeling.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne