Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies
29/06/2017 Type: Rapporter 84 sider

Towards age-friendly work in Europe: a life-course perspective on work and ageing from EU Agencies

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017

Denne rapport sætter fokus på forskellige udfordringer forbundet med en aldrende arbejdsstyrke og ser på forskellige innovative løsninger. EU-OSHA har koordineret rapporten i samarbejde med Cedefop, EIGE og Eurofound. Hvert EU-agentur fokuserer på hver sit aspekt af den demografiske udvikling og dens konsekvenser for beskæftigelsen, arbejdsvilkårene og arbejdstagernes sundhed og uddannelse.

Rapporten ser nærmere på arbejdsvilkår, præsenterer eksempler på politik, som fremmer sikkerhed og sundhed for en aldrende arbejdsstyrke, betragter emnet ud fra et kønsaspekt og undersøger, hvordan erhvervsuddannelse og livslang læring kan fremme aktiv aldring på arbejdspladsen.

 

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne