Distancearbejde og sundhedsrisici i forbindelse med covid-19-pandemien: konkrete eksempler og konsekvenser på politikområdet

Keywords:

Distancearbejde har hjulpet virksomhederne med at udvikle sig og overleve under covid-19-pandemien. Samtidigt har det imidlertid også øget arbejdstagernes risiko for at udvikle muskel- og skeletbesvær og psykiske helbredsgener.

Denne rapport gennemgår arbejdsmiljøproblemer i forbindelse med distancearbejde og de aktuelle tiltag og bestemmelser, der sigter mod at forebygge og håndtere problemerne. Dybdegående og oprigtige interviews med arbejdstagere og arbejdsgivere i 3 udvalgte lande kaster lys over de positive og negative følger af distancearbejde under pandemien.

Da distancearbejde sandsynligvis også efter pandemien vil være mere udbredt, afsluttes rapporten med anbefalinger til, hvordan distancearbejde kan udføres, samtidig med at arbejdstagerne sikres et godt arbejdsmiljø.

Download in: en