Faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)
11/04/2018 Type: Rapporter 100 sider

Faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Keywords:ESENER, Researchers, Statistik

Denne rapport beskriver resultaterne af en detaljeret faglig vurdering af den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2). Vurderingen blev iværksat navnlig for at undersøge konsekvenserne af at udvide undersøgelsespopulationen til at omfatte mikrovirksomheder og virksomheder inden for landbrug, skovbrug og fiskeri.

Datakvaliteten synes ikke at være blevet forringet, efter at disse virksomheder er kommet med. Dette er et vigtigt skridt hen imod udviklingen af en pålidelig dokumentationsbase, da disse virksomheder i høj grad bidrager til økonomien. Rapporten indeholder også nogle anbefalinger til forbedring af stikprøverne, som kan gennemføres inden ESENER-3.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne