Sverige: Beskyttelse af arbejdstagere mod potentielt farlige kulstofnanorør i fremstillingssektoren
02/11/2019 Type: Casestudier 3 sider

Sverige: Beskyttelse af arbejdstagere mod potentielt farlige kulstofnanorør i fremstillingssektoren

Keywords:Kampagne 2018-2019, Farlige stoffer, Carcinogens
Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Prisbelønnet organisation 

Nanomaterialer vinder udbredelse på arbejdspladserne, efterhånden som virksomhederne i stigende grad udnytter deres mange nyttige egenskaber. Det er uklart, hvordan eksponering for disse stoffer påvirker arbejdstageres helbred.

Den svenske fremstillingsvirksomhed Atlas Copco Industrial Technique har anlagt en forsigtighedstilgang ved styringen af arbejdstagernes eksponering for kulstofnanorør, der frembringes ved arbejdsprocesserne på dets testlaboratorium, ved at installere aftræksskabe og udsugningsanlæg for at sikre, at arbejdstagerne ikke indånder potentielt skadeligt støv.

Interessenter på alle niveauer – ledere, sikkerhedsrepræsentanter og testingeniører – har været involveret i at udvikle og gennemføre disse forebyggende foranstaltninger, og virksomheden oplyser aktivt om denne gode praksis blandt sine kunder og andre virksomheder.

Download in:EN | SV

Yderligere publikationer om dette emne