Forsyningskæder og deres nuværende og fremtidige konsekvenser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen
15/05/2020 Type: Debatoplæg 9 sider

Forsyningskæder og deres nuværende og fremtidige konsekvenser for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

Keywords:Risici i fremvækst

Forsyningskæden i dens nye former udgør en væsentlig udfordring for styringen og reguleringen af arbejdsmiljøet, både som vi kender det i dag og med hensyn til fremtidens arbejde. Men elementer af disse erhvervsstrukturer og de forbindelser, der driver dem, peger også i retning at en bedre sikkerheds- og sundhedsmæssig styring i de scenarier, der i stigende grad kendetegner fremtidens arbejdsmiljø. På grundlag af nylige forskningsresultater ses der i denne artikel nærmere på både de udfordringer og de muligheder, som forsyningskæden lige nu udgør og fremover vil udgøre på arbejdsmiljøområdet.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne