Sammenfatning - den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)
18/03/2015 Type: Rapporter 18 sider

Sammenfatning - den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Keywords:ESENER

I forbindelse med den anden udgave af EU-OSHA’s europadækkende virksomhedsundersøgelse, ESENER-2, blev der indsamlet besvarelser fra næsten 50 000 virksomheder om forvaltning af sundhed og sikkerhed og forebyggelse af risici på arbejdspladsen, med særligt fokus på psykosociale risici, medarbejderdeltagelse og drivkræfter og hindringer for egentlig handling. Formålet er at tilvejebringe nationalt sammenlignelige data, der kan tjene som en hjælp til beslutningstagere og bane vejen for en mere effektiv håndtering af risici på arbejdspladsen. Denne sammenfattende rapport giver et overblik over de vigtigste resultater i ESENER-2 og følger op på de foreløbige konklusioner, der blev offentliggjort i rapportform i februar 2015.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HR | HU | IS | IT | LT | LV | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Yderligere publikationer om dette emne