Sammendrag – Forebyggelsespolitik og -praksis. Tilgange til håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær
19/05/2020 Type: Rapporter 53 sider

Sammendrag – Forebyggelsespolitik og -praksis. Tilgange til håndtering af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær, Workers

Som led i Det Europæiske Arbejdsmiljøagenturs projekt "Review of research, policy and practice on prevention of work-related musculoskeletal disorders" (Overblik over forskning, politik og praksis inden for forebyggelse af arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær) gennemførte projektteamet en omfattende analyse af politikker til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær i en række lande. Målet var at nå til en bedre forståelse af de forhold, hvorunder strategier og tiltag til løsning af dette meget udbredte arbejdsrelaterede sundhedsproblem er mest effektive.

I rapporten redegøres der for 25 politikbaserede initiativer på baggrund af en tilbundsgående analyse af seks lande med forskellige strategiske tilgange til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær. Resultaterne omfatter de identificerede data- og evalueringsmangler og de succesfaktorer, der fremgik af analysen.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne