Summary - Platformsarbejde og arbejdsmiljø: oversigt over regulering, politikker, praksis og forskning

Keywords:

Digitale teknologier transformerer arbejdslivet i Den Europæiske Union. I centrum for denne forvandling står de digitale platforme som garant for nye jobmuligheder. Alligevel udtrykker forskere og beslutningstagere bekymring omkring arbejdsforholdene og ansættelsesvilkårene i forbindelse med platformsarbejde, navnlig på sikkerheds- og sundhedsområdet.

Denne rapport kaster lys over sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i forbindelse med platformsarbejde. Den fremlægger den seneste dokumentation vedrørende de arbejdsmiljømæssige udfordringer og muligheder i forbindelse med denne type arbejde, og den undersøger, hvordan disse håndteres – hvis overhovedet.

Rapporten giver et overblik over regulering, politikker og praksis, der tager fat på spørgsmålet omkring arbejdsmiljø i forbindelse med platformsarbejde. Den indeholder også konklusioner og anbefalinger til forskellige interessenter under hensyntagen til de forskellige typer platformsarbejde. 

Download in: bg | de | en | et | fr | hu | nl | pt | ro | sk |