Arbejdsmiljø i mikrovirksomheder og små virksomheder i EU — fra arbejdspladsens synspunkt

Keywords:

I rapporten fremlægges resultaterne af en undersøgelse om opfattelsen af og erfaringerne med arbejdsmiljø i 162 mikrovirksomheder og små virksomheder fra en række økonomiske sektorer i ni EU-medlemsstater: Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige. Hvert casestudie omfattede et besøg i den deltagende virksomhed og interview med ejeren eller lederen og en arbejdstager samt observation af virksomhedens aktiviteter.

Nogle af de mest udbredte holdninger blandt de undersøgte mikrovirksomheder og små virksomheder var bl.a. en stærkt reaktiv indstilling, idet man opfatter "sund fornuft" som en tilstrækkelig arbejdsmiljøforanstaltning og undervurderer sundhedsrisiciene. Der er også åbenlyse eksterne faktorer, som påvirker forretnings- og arbejdsmiljøpraksis i mikrovirksomheder og små virksomheder, herunder nationale lovgivningsmæssige og socioøkonomiske sammenhænge. I rapporten diskuteres implikationerne af disse holdninger og sammenhænge.

Downloadin: en