Gennemgang af forskning i revalidering og tilbagevenden til arbejdet
11/07/2016 Type: Rapporter 86 sider

Gennemgang af forskning i revalidering og tilbagevenden til arbejdet

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017, Rehabilitering

Den europæiske arbejdsstyrke bliver ældre. Ældre arbejdstagere er særligt udsatte for førtidspensionering og langtidssygefravær, og omkostningerne i forbindelse hermed er store. Resuméet er baseret på en gennemgang, der opsummerer ajourført viden om, hvilke ordninger, programmer og tiltag der findes med henblik på revalidering og hjælp til at vende tilbage til arbejdet, og hvad de består af. I sammendraget analyseres beviserne for, at indgrebene virker, og der ses nærmere på faktorer, der ligger til grund for en vellykket og bæredygtig revalidering og genintegrering.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne