Præsentation — værdien af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og de samfundsmæssige omkostninger ved arbejdsrelaterede skader og sygdomme
24/08/2020 Type: Præsentationer 27 sider

Præsentation — værdien af sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen og de samfundsmæssige omkostninger ved arbejdsrelaterede skader og sygdomme

Keywords:Et godt arbejdsmiljø er godt for din virksomhed

Denne præsentation sammenfatter resultaterne af den anden etape af EU-OSHA's projekt vedrørende vurdering af omkostningerne ved arbejdsrelaterede skader, sygdomme og dødsfald på europæisk niveau. Der er udviklet to metoder til at vurdere omkostninger:

  • en bottom-up-metode baseret på individuelle omkostningskomponenter — direkte, indirekte og immaterielle omkostninger
  • en top-down-metode baseret på internationale data om den økonomiske belastning ved skade og sygdom.

Omkostningsoverslagene har fokus på fem lande — Finland, Tyskland, Nederlandene, Italien og Polen — for hvilke der foreligger tilstrækkelige data, og som er repræsentative for Europas forskellige geografiske forhold, industrier og sociale systemer. Resultaterne indhentet ved hjælp af hver model sammenlignes, styrker og svagheder vurderes, og konsekvenserne for beslutningstagerne undersøges.

Download in:DA | DE | EL | EN | FI | FR | LT | MT | PL | RO | SV

Yderligere publikationer om dette emne