Fra politik til praksis: politikker, strategier, programmer og aktiviteter, der støtter arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder
20/12/2017 Type: Rapporter 99 sider

Fra politik til praksis: politikker, strategier, programmer og aktiviteter, der støtter arbejdsmiljøet i mikrovirksomheder og små virksomheder

Keywords:Microenterprises

Denne rapport giver et overblik over, hvordan arbejdsmiljøet kan understøttes i mikrovirksomheder og små virksomheder.

Mikrovirksomheder og små virksomheder står over for nogle særlige udfordringer, når de skal identificere og håndtere arbejdsmiljørisici. I rapporten viser gode eksempler fra 12 forskellige EU-lande, hvordan forskellige formidlere, myndigheder og arbejdsmiljøinstitutioner kan nå ud til mikrovirksomhederne og de små virksomheder og støtte dem. I rapporten undersøger man også erfaringerne fra formidlere af godt arbejdsmiljø, der arbejder med mikrovirksomheder og små virksomheder. De er indsamlet gennem workshops og interviews i ni EU-medlemsstater: Belgien, Danmark, Estland, Frankrig, Tyskland, Italien, Rumænien, Sverige og Det Forenede Kongerige.

Der findes ikke nogen universal løsning til at sikre gode arbejdsmiljøforhold for medarbejderne på de mindste arbejdspladser, men en kombination af forskellige værktøjer og initiativer, som er skræddersyet til den enkelte virksomheds behov, er sandsynligvis den mest effektive løsning.

Der er stadig meget arbejde at gøre for at forbedre arbejdsmiljøet i mikrovirksomhederne og de små virksomheder i de fleste situationer og sektorer. På baggrund af eksemplerne i rapporten fremsættes der anbefalinger til støtte af den fremtidige politiske udvikling.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne