Deltagerorienterede workshops med kvindelige arbejdstagere inden for levnedsmiddelproduktion med henblik på at finde løsninger på muskel- og skeletbesvær

Keywords:

Køkkenpersonale er i risiko for at få muskel- og skeletbesvær, da opgaverne i levnedsmiddelproduktion både indebærer at løfte og bære byrder samt akavede, repetitive bevægelser.

Dette casestudie fra Finland ser på, hvordan deltagerorienterede workshops for køkkenpersonale kan hjælpe dem med at identificere, analysere og afhjælpe risici for muskel- og skeletbesvær. En ekstern ekspert har koordineret et deltagerorienteret interventionsprojekt. Det omfattede en række workshops for 504 køkkenmedarbejdere.

Deltagerne blev opfordret til at analysere risici, finde løsninger og foretage ændringer på arbejdspladsen. Der blev foretaget over 400 ergonomiske ændringer i køkkener.  

Download in: en | hr | ro |

Yderligere publikationer om dette emne