Participatorisk ergonomi og forebyggelse af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen

Keywords:

Dette debatoplæg giver en introduktion til participatoriske ergonomiske metoder og ser på, hvor effektive de er med hensyn til at forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær. Participatoriske ergonomiske interventioner inddrager arbejdstagerne i indsatsen for at skabe løsninger, der mindsker arbejdsrelaterede risici.

Oplægget stiller skarpt på, hvordan tingene hænger sammen, ser på nogle af fordelene ved disse tilgange, og forklarer, hvorfor det kan være svært at vurdere deres succes. Det præsenterer også praktisk orienterede materialer, forslag til yderligere læsning og en række casestudier om brug af participatorisk ergonomi til at mindske risikoen for muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen.

Download in: en | fr | nl | no | pt | sl | sv |

Yderligere publikationer om dette emne