Fremme af OiRA i Frankrig
29/03/2018 Type: Casestudier 4 sider

Fremme af OiRA i Frankrig

Keywords:HORECA, OiRA, Vejtransport

OiRA-værktøjer i Frankrig (som er udviklet af INRS-universitetet) har haft stort held med at nå ud til mikrovirksomheder og små virksomheder (SMV'er) og med at tilskynde dem til at foretage en risikovurdering. Dette casestudie sammenfatter de aktiviteter, der har fundet sted i vejtransport og restaurationssektoren med henblik på at nå ud til SMV'erne med information om arbejdsmiljøet.

Sammenfatningen giver baggrundsinformation om sektorerne og ideerne bag hovedfokusset for de to værktøjer.

Det forklares, hvordan forskellige partnere inddrages i processen, og succesfaktorerne fremhæves.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne