Muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren
21/06/2020 Type: Debatoplæg 23 sider

Muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren

Keywords:Campaign 2020-2022

En voksende omsorgsbyrde, rekrutteringsvanskeligheder og en aldrende arbejdsstyrke betyder, at muskel- og skeletbesvær sandsynligvis vil blive en stadig større arbejdsmiljømæssig udfordring i sundhedssektoren.

I dette debatoplæg gennemgås litteraturen om muskel- og skeletbesvær på arbejdspladser i sundhedssektoren. Det giver et overblik over muskel- og skeletbesvær og udbredelsen heraf i sundhedssektoren, gennemgår risikofaktorerne og drøfter, hvilke indgreb der kan foretages til effektivt at forebygge, reducere og håndtere muskel- og skeletbesvær i sundhedssektoren.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne