Muskel- og skeletbesvær i landbrugssektoren: fra identificering af risici til indførelse af forebyggende foranstaltninger
14/10/2020 Type: Debatoplæg 19 sider

Muskel- og skeletbesvær i landbrugssektoren: fra identificering af risici til indførelse af forebyggende foranstaltninger

Keywords:Landbrug, Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær

Landbrugsdrift indebærer en masse repetitivt arbejde. Manuel håndtering og især løft kan forårsage belastninger og akavede stillinger. Udendørs arbejde og terrænforhold gør det vanskeligt at designe landbrugsmaskiner. Dette debatoplæg ser nærmere på brugen af mekanisering i landbrugssektoren for at mindske risikoen for muskel- og skeletbesvær i navnlig det øvre bevægeapparat. Det behandler også risikovurderingsstandarder.

Debatoplægget indeholder et casestudie om landbruget i Marche-regionen i Italien og beskriver den støtte, der er tilgængelig fra INAIL, det italienske nationale institut for arbejdsulykkesforsikring, som skal hjælpe mikro- og små landbrugsbedrifter med at forebygge muskel- og skeletbesvær.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne