Håndtering af præstationsfremmende stoffer på arbejdspladsen — et arbejdsmiljømæssigt perspektiv
07/06/2018 Type: Debatoplæg 14 sider

Håndtering af præstationsfremmende stoffer på arbejdspladsen — et arbejdsmiljømæssigt perspektiv

Keywords:Forebyggelse af ulykker, Risici i fremvækst, Stress og psykosociale risici

Denne artikel giver en opdatering på den seneste udvikling inden for arbejdsmiljørisiciene i forbindelse med præstationsfremmende stoffer på arbejdspladsen.

Den forsøger at anskue arbejdstagernes brug af præstationsfremmende stoffer ud fra et bredere perspektiv, f.eks. ved at undersøge, under hvilke sociale og økonomiske omstændigheder det er sandsynligt, at en arbejdstager tager denne type stoffer, og hvordan de omtales i medierne.

Publikationen har til formål at skabe debat og berører implikationerne for ledere og politiske beslutningstagere.

Download in:EL | EN | HR | HU | LV | SL

Yderligere publikationer om dette emne