Styring af psykosociale risici på arbejdspladser i Europa: dokumentation fra den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)
22/06/2018 Type: Rapporter 63 sider

Styring af psykosociale risici på arbejdspladser i Europa: dokumentation fra den anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2)

Keywords:ESENER

I denne rapport ses der nærmere på hindringer og drivkræfter for styringen af psykosociale risici på arbejdspladsen, og på hvordan denne påvirkes af forskellige nationale og organisatoriske sammenhænge. Arbejdstagere udsættes i stigende grad for psykosociale risici. Risikoniveauet og effektiviteten af styringen varierer dog på tværs af sektorer og lande.

Resultaterne af en kvantitativ analyse af ESENER-2-data kombineret med andre landespecifikke data viser, at den nationale kontekst — kultur, økonomi og arbejdsmarkedsparters initiativer inden for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen — er forbundet med graden af styring af psykosociale risici på arbejdspladsen. Det fremgår også, at ledelses- og medarbejderengagement oftest viser sig at være de mest effektive organisatoriske drivkræfter for styring af psykosociale risici, uanset den nationale kontekst. De praktiske konsekvenser af disse resultater drøftes også.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne