Det interaktive risikovurderingsværktøj (IRAT) i Irland: BeSMART
24/09/2018 Type: Casestudier 5 sider

Det interaktive risikovurderingsværktøj (IRAT) i Irland: BeSMART

Keywords:OiRA

Alle arbejdsgivere er forpligtede til at vurdere deres arbejdsaktiviteter og identificere alle de farer, der med rimelighed kan forudses, og som kan medføre ulykker eller sygdom. BeSMART er et interaktivt webbaseret værktøj, der gør det muligt for SMV'er at overholde disse retlige krav ved at udarbejde og registrere risikovurderinger af arbejdsmiljøet.

Dette casestudie beskriver BeSMART's rejse: Fra det blev udviklet i 2010 og frem til nu er det nået ud til over en fjerdedel af alle irske SMV'er, med ca. 43 000 registrerede brugere. Casestudiet kommer desuden nærmere ind på de fremtidige udfordringer for BeSMART og andre interaktive onlinerisikovurderingsværktøjer såvel som dets succesfaktorer.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne