Infoark: sårbare arbejdstagere og farlige stoffer
18/10/2019 Type: Infoark 4 sider

Infoark: sårbare arbejdstagere og farlige stoffer

Keywords:Kampagne 2018-2019, Farlige stoffer, Kvinder og arbejdsmiljø

Dette infoark giver praktisk vejledning om juridiske forpligtelser og god praksis omkring sårbare arbejdstagere, der kan blive udsat for farlige stoffer på arbejdspladsen. Det er vigtigt, at risikovurdering og forebyggende foranstaltninger tager hensyn til grupper af arbejdstagere, som har særlige behov, eller som kan være særligt udsatte.

Infoarket sammenfatter arbejdsgivernes juridiske forpligtelser og ser på særlige grupper, nemlig nye eller unge arbejdstagere, vandrende arbejdstagere eller midlertidigt ansatte, arbejdstagere med sundhedsproblemer, gravide eller ammende arbejdstagere og kvindelige arbejdstagere. Hvad kan arbejdsgiverne gøre for at sikre, at disse grupper af arbejdstagere beskyttes mod skader som følge af eksponering for farlige stoffer?

Download in:DE | EN | FI | FR | IS | LV | MT | NL | PT | SK | SL

Yderligere publikationer om dette emne