Infoarket "Manufactured nanomaterials in the workplace" (industrielt fremstillede nanomaterialer på arbejdspladsen)
03/10/2018 Type: Infoark 8 sider

Infoarket "Manufactured nanomaterials in the workplace" (industrielt fremstillede nanomaterialer på arbejdspladsen)

Keywords:Nanomaterialer, Farlige stoffer, Kampagne 2018-2019

Dette infoark giver et overblik over, hvordan industrielt fremstillede nanomaterialer bør håndteres på arbejdspladsen. Sådanne materialer, der indeholder meget små partikler, kan være toksiske.

Infoarket indeholder oplysninger om relevant EU-lovgivning og undersøger de mulige sundhedsvirkninger af nanomaterialer, giver nyttige råd til arbejdsgiverne om forebyggelse eller minimering af arbejdstagernes eksponeringen for dem, og beskriver de vigtigste eksponeringsveje: indånding, hudkontakt og indtagelse. Med stopprincippet kan eksponering for nanomaterialer undgås eller reduceres, og infoarket fortæller, hvilke praktiske foranstaltninger der kan træffes i henhold til dette princip.

Download in:BG | DA | DE | EN | ES | FI | FR | HU | IS | IT | LT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Yderligere publikationer om dette emne