Virkningen af brugen af exoskeletter på arbejdsmiljøet
27/08/2019 Type: Debatoplæg 10 sider

Virkningen af brugen af exoskeletter på arbejdsmiljøet

Keywords:Risici i fremvækst

Dette debatoplæg undersøger, hvilken rolle exoskeletter kan spille i fremtidens arbejdsmiljø, og hvilken virkning brugen af disse kan have på arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. Det undersøger, hvilken rolle exoskeletter kan spille med hensyn til at forebygge muskel- og skeletbesvær samtidig med, at der tages hensyn til de potentielle risici, der kan opstå som følge af deres anvendelse inden for forskellige områder.

Det fremgår af dokumentet, at der er usikkerhed omkring deres langtidsvirkninger på sundheden, og at det er vanskeligt at skabe en ensartet certificering, og påpeger, at der er behov for mere omfattende undersøgelser. Det drøfter også hensyntagen til forebyggelseshierarkiet i forbindelse med udformningen af fremtidige arbejdspladser i stedet for at bruge exoskeletter til at skabe ergonomiske arbejdsmiljøer.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne