Håndtering i havne af containere, der er steriliseret ved rygning — sundhedsrisici og forebyggelsespraksis
21/11/2018 Type: Debatoplæg 10 sider

Håndtering i havne af containere, der er steriliseret ved rygning — sundhedsrisici og forebyggelsespraksis

Keywords:Risikovurdering, Arbejdsrelaterede sygdomme, Farlige stoffer

Denne rapport gennemgår de potentielle arbejdsmiljørisici, der følger af håndtering i havne af containere, som er steriliseret ved rygning med pesticider.

Forfatterne gennemgår international lovgivning og litteratur (videnskabelige publikationer, retningslinjer og artikler), identificerer arbejdsmiljørisiciene og beskriver praktiske eksempler på forebyggende foranstaltninger og strategier. De konkluderer, at der er store huller i vores viden og forebyggelsespraksis. Problemet er desuden ofte undervurderet på grund af dårlig registrering af sundhedsskadelige virkninger, og fordi containere, der er steriliseret ved rygning, sjældent er mærket korrekt.

Forfatterne anbefaler at prioritere kontrolforanstaltninger som f.eks. risikovurdering af containere før åbning, rutinemæssig screening af containere ved ankomsten til havnene, og foranstaltninger til håndhævelse af reglerne om mærkning af containere.

Download in:BG | CS | DE | EL | EN | ES | HR | LT | SV

Yderligere publikationer om dette emne