Grønne job, nye risici? Nye og kommende risici for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i elsektoren
16/07/2014 Type: Rapporter 36 sider

Grønne job, nye risici? Nye og kommende risici for sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen i elsektoren

Keywords:Risici i fremvækst, grønne job

Denne rapport beskriver en workshop baseret på EU-OSHA's fremsynsprojekt, som blev afholdt i Bruxelles den 20. marts 2014 for udvalget om den europæiske sektorielle sociale dialog (ESSD) om elektricitet. Målsætningerne var: 1. at deltage i en drøftelse om nye og kommende risici i elsektoren med medlemmerne af ESSD om elektricitet på grundlag af EU-OSHA's fremsynsprojekt, 2. at stimulere deres interesse i projektets resultater af relevans for deres sektor og 3. at vise, hvordan scenarier kan anvendes til at imødegå nye og kommende risici og udforske politiske muligheder for at tage hånd om disse.

Download in:EN | SK

Yderligere publikationer om dette emne