Tyskland: En systematisk tilgang til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær
19/03/2020 Type: Casestudier 10 sider

Tyskland: En systematisk tilgang til forebyggelse af muskel- og skeletbesvær

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær

Dette casestudie fremhæver Tysklands holistiske tilgang til håndtering af muskel- og skeletbesvær gennem en omfattende lovramme. Muskel- og skeletbesvær er den hyppigste årsag til fravær fra arbejdspladsen i Tyskland, og forebyggelse er en af prioriteterne i den fælles tyske arbejdsmiljøstrategi.

Udviklingen og gennemførelsen af denne strategi inddrager en række interessenter — forbundsregeringen, forbundsstaterne og ulykkesforsikringsselskaber samt fagforeninger, sikkerhedseksperter og arbejdsmedicinere — som giver mulighed for en bred, samarbejdsbaseret tilgang. Den forebyggende sundhedslov giver et solidt retsgrundlag for sådant et samarbejde og anerkender behovet for at integrere aktiviteter, der tager sigte på at forbedre sundheden, ikke blot på arbejdspladserne, men der, hvor folk bor og lærer.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne