Arbejdets fremtid: præstationsfremmende lægemidler
20/11/2015 Type: Debatoplæg 5 sider

Arbejdets fremtid: præstationsfremmende lægemidler

Keywords:Emerging risks

Brugen af lægemidler som kognitive forstærkere uden lægelig begrundelse bliver mere og mere udbredt blandt visse grupper af arbejdstagere. Og med et samfund og et arbejdsmiljø, der bliver mere og mere konkurrencepræget, forventes brugen af lægemidler kun at stige i fremtiden, mens de langsigtede virkninger for arbejdstagerne stadig er ukendte. I denne artikel beskrives, hvad der forstås ved præstationsfremmende lægemidler, samt den nuværende udbredelse af brugen af disse lægemidler og deres virkninger, og der redegøres for de konsekvenser, som de kan have for arbejdsmiljøet.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne