Frankrig: TMS Pros-programmet og andre initiativer til at tackle muskel- og skeletbesvær
19/03/2020 Type: Casestudier 13 sider

Frankrig: TMS Pros-programmet og andre initiativer til at tackle muskel- og skeletbesvær

Keywords:Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær, Health surveillance

Dette casestudie viser, at der er en meget stor forekomst af muskel- og skeletbesvær i Frankrig, og at muskel- og skeletbesvær er en af hovedårsagerne til erhvervssygdomme. Der er iværksat en række tiltag til at afhjælpe problemet med muskel- og skeletbesvær, herunder støtteordninger og vejledning.

TMS Pros-programmet tilbyder støtte til virksomheder til at forebygge arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær og yder økonomisk støtte til små og mellemstore virksomheder.

For at forbedre den epidemiologiske overvågning af erhvervsrisici har man i Frankrig oprettet systemet CONSTANCES til overvågning af arbejdsrelaterede sundhedsproblemer. Programmet skal give en bedre forståelse af sammenhængen mellem arbejdsrelaterede faktorer og sundhedsproblemer og skabe et solidt evidensgrundlag for politiske beslutninger.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne