Den fjerde industrielle revolution og social innovation på arbejdspladsen
27/08/2019 Type: Debatoplæg 9 sider

Den fjerde industrielle revolution og social innovation på arbejdspladsen

Keywords:Risici i fremvækst

Når vi taler om arbejde i fremtiden, er det mest den tekniske udvikling, der er det centrale element i diskussionen. I dette oplæg fokuserer vi på social innovation i forbindelse med digitalisering og dens indvirkning på fremtidige job, fremtidige arbejdstagere og fremtidige arbejdspladser, og på de udfordringer, som disse skaber for arbejdsmiljøbestemmelser og -styring.

I oplægget beskrives det nye innovative samfund og de nye forretningsmodeller, hvor der udføres mere arbejde online og uden for kontormiljøer af arbejdstagere, som ofte er selvstændige. Behovet for modstandsdygtighed og tilpasningsevne hos enkeltpersoner, de deraf følgende nye klasser af arbejdstagere og de specifikke udfordringer, som nye arbejdstagere og ældre arbejdstagere står over for, drøftes sammen med behovet for, at arbejdsmiljøorganisationerne flytter deres fokus over på at støtte de enkelte arbejdstagere.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne