Factsheets 64 - Beskyttelse af unge på arbejdspladsen
15/05/2007 Type: Faktablade 2 sider

Factsheets 64 - Beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Keywords:Arbejdsmiljø og unge

Unge er særligt udsatte for arbejdsulykker, fordi de mangler erfaring og oplæring og ikke er tilstrækkeligt bevidste om risici. De har brug for gode råd, oplysning og opsyn, men også sikre og sunde job, der passer til deres alder. For unge under 18 år — også unge i uddannelses- og erhvervspraktik og unge med erhvervsarbejde ved siden af skolearbejdet eller studierne — gælder ganske særlige regler med hensyn til risikobetonet arbejde og arbejdstid. I dette factsheet redegøres der ganske kort for de regler, der skal skabe sikre og sunde arbejdspladser for ansatte i almindelighed og de unge i særdeleshed. Andre factsheets indeholder flere gode råd til arbejdsgivere, de ansvarlige for oplæringen af de unge på arbejdspladsen, de unge selv og deres forældre.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Yderligere publikationer om dette emne