Factsheets 62 - Unge arbejdstageres sikkerhed — Råd til ledere
15/05/2007 Type: Faktablade 2 sider

Factsheets 62 - Unge arbejdstageres sikkerhed — Råd til ledere

Keywords:Arbejdsmiljø og unge

Ifølge europæiske statistikker er arbejdsskadefrekvensen for unge 18-24-årige 50 % højere end for arbejdstagere i nogen anden aldersgruppe. Manglende hensigtsmæssigt opsyn bidrager til dette høje ulykkestal. Unge på arbejdspladsen er uvante med deres arbejde, deres omgivelser og de risici, der er forbundet hermed. Manglende erfaring betyder, at de sandsynligvis ikke opdager risici eller ikke er tilstrækkeligt opmærksomme på dem. Der er også nogle specifikke begrænsninger i det arbejde, unge under 18 år må udføre. Derfor har unge, ud over instruktion, sandsynligvis brug for mere opsyn end voksne. Dette gælder også studerende i erhvervseller uddannelsespraktik og nyansatte.

Download in:CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

Yderligere publikationer om dette emne