Factsheet 70 - Unge arbejdstagere — Fakta og tal. Eksponering for risici og helbredseffekter
20/06/2007 Type: Faktablade 2 sider

Factsheet 70 - Unge arbejdstagere — Fakta og tal. Eksponering for risici og helbredseffekter

Keywords:Forebyggelse af ulykker, Farlige stoffer, Risici i fremvækst, HORECA, Muskel- og skeletbesvær, Støj på arbejdspladsen, Arbejdsmiljø og unge, Stress og psykosociale risici, Statistik, Kvinder og arbejdsmiljø

Dette faktablad opsummerer en risikoovervågningsobservatoriets rapport om unge arbejdstagere. Formålet med denne publikation er at give en oversigt over de farer, som unge arbejdstagere udsættes for på arbejdspladsen, og konsekvenserne af disse farer på både kort og lang sigt. Den er baseret på en analyse af statistikker og undersøgelser samt udvalgte casestudier om forebyggelse. Mange af de sektorer og erhverv, hvor unge er beskæftiget, er karakteriseret af en høj grad af risiko for ulykke og mange forskellige risici på arbejdspladsen. Det er nødvendigt at træffe særlige målrettede foranstaltninger inden for uddannelse og oplæring samt i forbindelse med den daglige arbejdspraksis. Faktabladet indeholder nogle anbefalinger.

Download in:BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV

Yderligere publikationer om dette emne