Factsheet 43 - Inddragelse af kønsaspekter i risikovurderinger
12/09/2003 Type: Faktablade 2 sider

Factsheet 43 - Inddragelse af kønsaspekter i risikovurderinger

Keywords:Kvinder og arbejdsmiljø

Der kræves en løbende indsats for at forbedre arbejdsvilkårene for bade kvinder og mænd. En »kønsneutral« tilgang til risikovurdering og risikoforebyggelse kan dog give anledning til, at de kvindelige arbejdstageres risici undervurderes eller endda helt forbigås. Når vi tænker på risici på arbejdspladsen, tænker vi oftere på mænd på arbejdspladser med høj risiko for arbejdsulykker som f.eks. byggepladser eller fiskerfartøjer, end på kvinder i sundheds- og socialsektoren eller inden for nye områder såsom call centre. En nøje undersøgelse af de faktiske arbejdsforhold viser, at både kvinder og mænd kan være udsat for betragtelige risici på arbejdspladsen. Hvis jobbene desuden gøres lettere for kvinderne, bliver de også lettere for mændene. Det er således vigtigt at inddrage kønsaspekter I risikovurderingen på arbejdspladsen, og integreringen af disse aspekter i risikovurderingen er nu et af Det Europæiske Fællesskabs mål. I tabellen nedenfor vises nogle eksempler på de farer og risici, der findes på kvindedominerede arbejdspladser.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne