Sammendrag: Psykosociale risici i Europa: Forekomst og forebyggelsesstrategier
13/10/2014 Type: Rapporter 2 sider

Sammendrag: Psykosociale risici i Europa: Forekomst og forebyggelsesstrategier

Keywords:Forebyggelse af ulykker, ESENER, Stress og psykosociale risici, Statistik, Kvinder og arbejdsmiljø, Medarbejderdeltagelse

Dette sammendrag er baseret på en fælles rapport om psykosociale risici på arbejdspladsen fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) og Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound). Det bygger på det supplerende arbejde fra de to agenturer, hvilket afspejles i deres forskellige roller. Rapporten anerkender det komplekse forhold mellem sundhed og arbejde, indeholder komparative oplysninger om forekomsten af psykosociale risici blandt arbejdstagere og undersøger forbindelserne mellem disse risici og sundhed og velvære. Der ses også nærmere på, i hvor høj grad virksomheder træffer foranstaltninger for at tage hånd om psykosociale risici, og det beskrives, hvordan virksomhederne kan gribe ind. Der gives endvidere et overblik over politikkerne i seks medlemsstater.

Downloads
download

Yderligere publikationer om dette emne