Overordnet konklusion – Aktiviteter vedrørende menneskers sundhed og socialt arbejde — dokumentation fra den tredje europæiske undersøgelse af virksomheder for nye og begyndende risici (ESENER)

Keywords:

I denne rapport undersøges de vigtigste sundheds og sikkerhedsrisici på arbejdspladsen for aktiviteter vedrørende menneskers sundhed og socialt arbejde i Europa, herunder risici forbundet med covid-19. Den analyserer data fra de tre bølger af den europæiske virksomhedsundersøgelse om nye arbejdsmiljørisici og risici i fremvækst (ESENER). Analysen suppleres med interviews med fremtrædende arbejdsmiljøeksperter og interessenter fra sektoren.

Den giver et overblik over udviklingen inden for arbejdsmiljøforvaltning med fokus på ergonomiske og psykosociale risici, drivkræfter og hindringer for arbejdsmiljøforvaltning i sektoren, og arbejdstagernes inddragelse i arbejdsmiljøet. I rapporten fremlægges resultaterne for sektoren, og der drager sammenligninger mellem de europæiske lande og med andre sektorer. På grundlag af analyserne og resultaterne redegøres der desuden for mulige forbedringer af arbejdsmiljøet i sektoren.  

Download in: de | en | et | sl |