Sammendrag: Arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen: en fælles analyse af tre større undersøgelser
25/05/2017 Type: Rapporter 12 sider

Sammendrag: Arbejdsmiljørisici på arbejdspladsen: en fælles analyse af tre større undersøgelser

Keywords:ESENER

I denne rapport fremlægges de vigtigste resultater af en fælles analyse af EU-OSHA's anden europæiske virksomhedsundersøgelse af nye risici og risici i fremvækst (ESENER-2), Eurostats ad hoc-modul til arbejdsstyrkeundersøgelsen fra 2013 om arbejdsulykker og andre arbejdsrelaterede sundhedsproblemer og Eurofounds sjette europæiske undersøgelse af arbejdsvilkårene (EWCS).

Målet var at opnå en samlet oversigt over arbejdsmiljøsituationen i Europa ved at samle, dels virksomheders syn på risikohåndtering og bevidsthed om risici, dels arbejdstageres syn på eksponering for risici og arbejdsmiljøresultater.

Download in:DA | EL | EN | ET | FI | FR | HR | HU | LT | NL | NO | PL | PT | SK | SV

Yderligere publikationer om dette emne