Sammendrag: Analyserapport om god praksis på arbejdspladsen og virksomhedernes behov for støtte
11/07/2016 Type: Rapporter 8 sider

Sammendrag: Analyserapport om god praksis på arbejdspladsen og virksomhedernes behov for støtte

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2016-2017, Et godt arbejdsmiljø er godt for din virksomhed

Denne publikation indeholder et sammendrag af en rapport om undersøgelse af arbejdspladsstrategier gennemført af 36 virksomheder, af forskellig størrelse og inden for forskellige sektorer, med henblik på at tage udfordringerne i tilknytning til en aldrende arbejdsstyrke op. Publikationen ser på, hvordan de ældre arbejdstagere kan forblive på arbejdspladsen længere, eller hvordan sundheden og velfærden for alle arbejdstagere uanset alder kan forbedres. Motivationen og drivkraften bag politikkerne og praksis drøftes sammen med succesfaktorerne i tilknytning til gennemførelsen og udfordringerne i forbindelse hermed. I casestudier påvises det, at små virksomheder og mikrovirksomheder støder på særlige problemer med gennemførelsen af sådan en praksis. I rapporten fremlægges der forslag til, hvilken type støtte virksomhederne kan have brug for, og anbefalinger til nyttige tiltag i den fremtidige indsats.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne