Tidlig indsats og indretning af arbejdspladsen under hensyntagen til besvær i skuldre/arme/hænder — forskning og dataindlæsning
27/07/2020 Type: Casestudier 4 sider

Tidlig indsats og indretning af arbejdspladsen under hensyntagen til besvær i skuldre/arme/hænder — forskning og dataindlæsning

Keywords:Aldring og arbejdsmiljø, Campaign 2020-2022, Muskel- og skeletbesvær

Dette casestudie belyser vigtigheden af en tværfaglig tilgang til håndteringen af muskel- og skeletbesvær på arbejdspladsen.

En forsker, som lider af smerter i håndleddene og følelsesløshed i fingrene, har kunnet fortsætte med at arbejde takket være den støtte, hun har modtaget fra afdelingschefen, HR, ergonomer inden for organisationen, en arbejdslæge og hendes egen læge.

En tidlig indsats (trods manglende diagnose) baseret på risikovurdering og afprøvning af nyt udstyr har bidraget til at lindre ubehag og forhindre en forværring af hendes symptomer.

Download in:EN

Yderligere publikationer om dette emne