Tjekkiet: Detoxikon — minimering af skader fra mikrodoser af ulovlige stoffer på ansatte inden for offentlig orden og sikkerhed
02/11/2019 Type: Casestudier 3 sider

Tjekkiet: Detoxikon — minimering af skader fra mikrodoser af ulovlige stoffer på ansatte inden for offentlig orden og sikkerhed

Keywords:Kampagne 2018-2019, Farlige stoffer, Carcinogens
Prisuddelingen for god praksis på arbejdsmiljøområdet 2018-2019
Prisbelønnet organisation 

Ansatte inden for offentlig orden og sikkerhed kan blive udsat for psykoaktive stoffer i forbindelse med narkotikaindsatser eller håndtering af bevismateriale i narkosager. Eksponering for selv mikrodoser af sådanne stoffer kan have en negativ indvirkning på arbejdstageres sundhed, fordi deres livskvalitet og arbejdsevne reduceres. Gennem Detoxikon-projektet, som er blevet til gennem et samarbejde mellem VAKOS XT og det tjekkiske indenrigsministerium, er der truffet bæredygtige og innovative foranstaltninger for at løse dette problem. En kombination af standardprocedurer for dekontaminering, uddannelse og oplysning og målrettet behandling og støtte har ført til påviselige forbedringer i arbejdsmiljøpraksis og arbejdstagernes sundhed og trivsel.

Download in:CS | EN

Yderligere publikationer om dette emne